O Spoločnosti

PP Consult, a.s. je poradenská spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu od roku 1996. Naša spoločnosť sa špecializuje na poskytovanie ekonomického poradenstva v oblasti akvizícií, fúzii, ohodnocovania majetku podnikov, ako aj finančného manažmentu a správy spoločností.

" Ako medzinárodný poradca sme zrealizovali predaje spoločností resp. majetku spoločností v celkovej transakčnej hodnote viac ako EUR 100,000,000.

Ako medzinárodný poradca v oblasti akvizícií a fúzii sme zrealizovali predaje spoločností resp. majetku spoločností domácim a zahraničným subjektom (Česká republika, Švajčiarsko, Rakúsko, Izrael, Holandsko) v celkovej transakčnej hodnote viac ako EUR 100,000,000.

Objem ohodnotených transakcií v celkovej výške viac ako EUR 357,000,000 v roku 2011 upevnil našu pozíciu lídra na trhu ekonomického ohodnocovania majetku podnikov.

Sme zakladajúcim členom Slovenskej Komory Znalcov, v ktorej je Ing. Ivan Peschl, CSc. prezidentom.

Naša spoločnosť je priekopníkom v oblasti medzinárodného ekonomického ohodnocovania. Na požiadanie je naša spoločnosť schopná vyhotoviť ohodnotenie spoločností v súlade s medzinárodnými ohodnocovacími štandardami schválenými výborom International Valuation Standards Comittee, a predložiť ho klientovi tak v anglickom, ako aj nemeckom jazyku.

PP CONSULT je zapísaná v Zozname znaleckých organizácií Ministerstva spravodlivosti SR pre odbor : Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie : Oceňovanie a hodnotenie podnikov.