Referencie

"Objem ohodnotených transakcií v celkovej výške viac ako EUR 357,000,000 vo roku 2011 upevnil našu pozíciu lídra na trhu ekonomického ohodnocovania majetku podnikov."