Finančný manažment

Aj keď spoločnosť PP CONSULT disponuje slovenskými odborníkmi v oblasti ekonomického poradenstva, prostredníctvom predchádzajúceho pôsobenia našich pracovníkov vo viacerých nadnárodných poradenských organizáciách a medzinárodných inštitúciách sú nám blízke medzinárodné štandardné postupy a metódy používané pri riešení problematiky finančného manažmentu a riadenia hodnoty podnikov.

" Náš prístup vychádza z poznania finančnej pozície a výkonnosti spoločnosti, keď následne pomocou riadenia finančných procesov zvyšujeme ich hodnotu.

Znalosť miestnych špecifík, kreativita, dlhoročné skúsenosti a vzťah k práci - to sú základné atribúty, ktoré nám pomáhajú robiť naše umenie.

Náš prístup vychádza z poznania finančnej pozície a výkonnosti spoločnosti, keď následne pomocou riadenia finančných procesov zvyšujeme ich hodnotu.

PP Consult si vytvoril pre analýzu finančno-ekonomickej situácie slovenských spoločností vlastný software, ktorý umožňuje prideliť jednotlivým podnikom určitý stupeň „ratingu“ po zohľadnení relevantného ekonomického prostredia SR.

Počas našej činnosti sme vyhotovili viac ako 200 finančno-ekonomických analýz podnikov pôsobiacich v rámci ekonomického prostredia SR.

Pri analyzovaní spoločností so sídlom v krajinách so zabehnutým trhovým prostredím, naša spoločnosť používa najnovšie štandardizované metódy hodnotenia finančného zdravia spoločnosti.

Problematike finančného manažmentu a riadenia hodnoty podnikov sa úspešne venujeme prakticky od vzniku našej spoločnosti o čom svedčia výsledky nami manažovaných spoločností. Ročný obrat nami riadených spoločností dosahuje úroveň EUR 70,000,000.