Správa spoločností

PP Consult, a.s. zabezpečuje kompletný servis v oblasti správy spoločností od ich založenia, cez správu účtovnej, daňovej, právnej agendy až po ich likvidáciu.

Vedenie účtovníctva

Pri vedení účtovníctva ponúkame niekoľko variantov spolupráce tak, aby si každý mohol vybrať spôsob, ktorý mu najviac vyhovuje.

Vedenie účtovníctva u klienta

Klientov administratívny pracovník eviduje prvotné doklady. Náš účtovník v pravidelných návštevách (napr. 1x týždenne) evidované doklady zaúčtuje a pripraví finančné výkazy za príslušný mesiac.

Vedenie účtovníctva čiastočne u klienta a čiastočne v našej spoločnosti

Klientov administratívny pracovník eviduje prvotné doklady. Následne sú evidované doklady sú odovzdané do našej spoločnosti, kde sú zaúčtované.

Vedenie účtovníctva vo firme PP Consult, a.s.

Spôsob vhodný pre klientov, ktorí si dokážu udržať obraz o stave účtovníctva na základe tlačených zostáv.

Garanciou kvality nami poskytnutej práce je systém dvojitej kontroly. V praxi to znamená, že všetky výstupy od jednotlivých účtovníkov, sú vždy následne kontrolované účtovným supervisorom, alebo účtovným poradcom, ktorý konečný výsledok prezentuje klientovi.

Daňové poradenstvo

Výkon daňového poradenstva zabezpečujeme prostredníctvom jedného z konateľov spoločnosti, ktorý je zároveň licencovaným daňovým poradcom—č.o. 536/97.

Staráme sa o to, aby klient plnil všetky svoje povinnosti vyplývajúce z daňových zákonov správne, včas a zároveň čo možno najefektívnejšie.

Právne poradenstvo

Pri všetkých etapách správy spoločnosti spolupracujeme s našou partnerskou advokátskou kanceláriou JUDr. Jana PESCHLOVÁ.