Znalecký tím

PP CONSULT, a.s. ako znalecká organizácia disponuje nasledovnými znalcami z jednotlivých odborov:

  • znalec v odbore ekonómia a manažment odvetvie: Účtovníctvo a daňovníctvo, kontroling
  • znalec v odbore ekonómia a manažment odvetvie: Financie
  • znalec v odbore v odbore stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností
  • znalec v odbore: Doprava cestná, Strojárstvo a odvetvia : Technický stav cestných vozidiel, Nehody v cestnej doprave, Odhad hodnoty cestných vozidiel, Dopravné stroje a zariadenia, Stroje a zariadenia pre všeobecné účely, Odhad hodnoty strojových zariadení