Akvizície a fúzie

PP Consult, a.s. disponuje v oblasti fúzií a akvizícií tímom erudovaných odborníkov, ktorí umožňujú klientovi poskytnúť poradenstvo pri všetkých fázach tohto náročného procesu, počnúc realizáciou úvodného due diligence, na ktorého základe pripravíme návrh ďalšieho postupu. Po jeho odsúhlasení, sme pripravení na jeho úplné zrealizovanie, vrátane ošetrenia daňovej a účtovnej problematiky a prípravy zmluvného zabezpečenia predpokladaných transakcií.

Na projektoch fúzií a akvizícií úzko spolupracujeme s advokátskou kanceláriou disponujúcou tímom právnikov s dlhoročnými skúsenosťami v tejto právnej oblasti, ktorá zabezpečuje predmetné transakcie po právnej stránke.

Našou prednosťou je v porovnaní s ostatnými poradenskými spoločnosťami schopnosť dodania komplexných služieb na kľúč. Rozsah služieb, ktoré v tejto oblasti poskytneme závisí teda len od rozhodnutia klienta.

Pre našich klientov poskytujeme poradenstvo a zabezpečujeme realizáciu našich odporúčaní najmä pri:

  • Predaji, kúpe podniku alebo jeho častí
  • Prevode obchodného podielu alebo kúpe akcií
  • Kapitálových vstupoch do spoločností
  • Rozdelení spoločností
  • Zlúčení alebo splynutí spoločností